เกิดวิกฤติพลังงานทั่วทั้งกาแล็กซี่

ผู้คนมากมายกำลังเดือดร้อน

ถึงเวลาที่เราทุกคน
ต้องร่วมกันกอบกู้จักรวาล

ออกผจญภัยกอบกู้พลังงานแห่งจักรวาลไปด้วยกัน เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้!


No. Up-Down User Score
1 - ITG 2,804,788
1 - ITG 2,804,788
2 - Alitch 2,697,042
2 - Alitch 2,697,042
3 - Lio 2,621,757
3 - Lio 2,621,757
3 - Lio 2,621,757
4 - ZEROTOW 1,192,811
4 - ZEROTOW 1,192,811
4 - ZEROTOW 1,192,811