เกิดวิกฤติพลังงานทั่วทั้งกาแล็กซี่

ผู้คนมากมายกำลังเดือดร้อน

ถึงเวลาที่เราทุกคน
ต้องร่วมกันกอบกู้จักรวาล

ออกผจญภัยกอบกู้พลังงานแห่งจักรวาลไปด้วยกัน เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้!


No. Up-Down User Score
1 - ITG 412,788
1 - ITG 412,788
1 - ITG 412,788
1 - ITG 412,788
1 - ITG 412,788
1 - ITG 412,788
1 - ITG 412,788
1 - ITG 412,788
1 - ITG 412,788
1 - ITG 294,582