คู่มือการเล่น

คู่มือเกม : การก่อสร้าง


สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในเกม เช่น โรงงานแปรรูปและของตกแต่งดวงดาว          

         ● เมื่อกดที่ปุ่มเมนูสร้าง จะแสดงให้เห็นรายการสิ่งก่อสร้างต่างๆ
                  - ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง
                  - ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
                  - ระยะเวลาที่ใช้ในการสร้าง


         ● สามารถเลือกวางสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่ที่ต้องการได้ โดยจะต้องไม่ออกนอกตารางพื้นที่ที่มี หรือทับกับสิ่งก่อสร้างอื่น แบบเดียวกับการสำรวจ

         ● สามารถยกเลิกการสร้างได้ด้วยการกดเครื่องหมายกากบาทสีแดงทางซ้าย
         ● หมุนสิ่งก่อสร้างให้หันไปในทิศทางต่างๆ ได้ด้วยการกดเครื่องหมายลูกศรสีฟ้า
         ● ทำการยืนยันการสร้างด้วยปุ่มสีเขียว

         ● หลังทำการยืนยันการสร้างแล้ว จะแสดงเป็นพื้นที่ที่กำลังก่อสร้าง ผู้เล่นสามารถกดบนพื้นที่ เพื่อตรวจสอบได้ว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะสร้างเสร็จ
         ● จะรอจนกว่าการสร้างจะเสร็จ หรือใช้ GEC เร่งการสร้างให้เสร็จทันทีก็ได้


         ● เมื่อสร้างแล้ว สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ โดยการแตะค้างไว้ที่สิ่งก่อสร้างนั้นจะเข้าสู้หน้าปรับแต่ง สามารถเคลื่อนย้ายไปที่อื่นหรือหมุนเปลี่ยนทิศได้
         ● ในหน้าปรับแต่งจะมีปุ่มรูปถังขยะเพื่อทำลายสิ่งก่อสร้างที่กำลังเลือกอยู่ ด้วยการใช้ Goldcoins
         ● หากลองย้ายตำแหน่งไปบนดาวแล้วต้องการกลับไปที่ตำแหน่งเดิมก่อนที่จะทำการย้าย ให้กดยกเลิกด้วยปุ่มเครื่องหมายกากบาทสีแดง จะเป็นการออกจากหน้าปรับแต่งและสิ่งก่อสร้างจะกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมก่อนการปรับแต่ง

         ● หมวดแปรรูป สำหรับสร้างโรงงานแปรรูปพลังงานชนิดต่างๆ ยิ่งถ้าผู้เล่นมี Level สูงขึ้น ก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างโรงงานแปรรูปได้หลากหลายขึ้น

         ● หมวดธรรมชาติ สำหรับปลูกต้นไม้ ป่า ต้นอ้อย และต้นข้าวโพด ที่ช่วยเพิ่มอัตราการลดลงของมลพิษ ทำให้มลพิษจากการแปรรูปลดเร็วขึ้นอีกทั้งต้นอ้อย และต้นข้าวโพดยังให้ผลผลิตสำหรับขาย หรือนำไปแปรรูปเป็นพลังงานได้อีกด้วย

         ● หมวดของตกแต่ง สำหรับตกแต่งดวงดาวของผู้เล่น ทั้งแบบที่วางตกแต่งบนดาว ไปจนถึงการตกแต่งดาวประดับรอบๆ และการเปลี่ยนสีบรรยากาศให้กับดาว

ของตกแต่บนดาว

ดาวเคลื่อนไหว

ดาวประดับสามดวง

สีฉากอวกาศ

ดาวประดับใหญ่


         ● การพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้ผู้เล่นสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ได้ สิ่งก่อสร้างบางอย่างจำเป็นต้องใช้ level เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นในการปลดล็อกการสร้าง