คู่มือการเล่น

อินเตอร์เฟส : ปุ่มคำสั่ง


ปุ่มคำสั่งต่างๆ ภายในเกม

  ปุ่มด้านขวา ของหน้าจอ เรียงจากบน - ล่าง

         ตั้งค่า
         ภารกิจ
         กล่องของขวัญ
         กระดานข่าวสาร
         ภารกิจกาแล็กซีและแคมเปญ
         สำรวจนอกดาว
         เพื่อน
         GEN

  ปุ่มด้านล่าง ของหน้าจอ เรียงจากซ้าย - ขวา

         สำรวจ
         สร้าง
         ซื้อ
         ขาย
         ผู้เชี่ยวชาญ
 • ปุ่มตั้งค่า
  สำหรับตั้งค่าต่างๆ ภายในเกม การใช้งาน Code และเชื่อมต่อ ID

 • ปุ่มภารกิจ
  สำหรับดูภารกิจภายในเกม

 • ปุ่มกล่องของขวัญ
  สำหรับรับของขวัญ หรือของรางวัลต่างๆ ภายในเกม

 • ปุ่มกระดานข่าวสาร
  สำหรับตรวจสอบข่าวสารต่างๆ ของเกม

 • ปุ่มสำรวจนอกดาว
  สำหรับส่งสำรวจหาทรัพยากรนอกดาว ใช้งานได้เมื่อพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว

 • ปุ่มเพื่อน
  สำหรับเพิ่ม - ลบ และตรวจสอบรายชื่อเพื่อนภายในเกมสามารถดูดาวเพื่อนได้ มีทั้งรายชื่อเพื่อนในเกม และทาง Facebook (ในกรณีที่ผู้เล่นทำการเชื่อมต่อเข้ากับ Facebook ไว้)
 • ปุ่มแคมเปญ
  สำหรับบอกรายละเอียดของกิจกรรมสำคัญว่า มีภารกิจหรือของรางวัลพิเศษในช่วงนี้หรือไม่
 • ปุ่ม GEN
  สำหรับไปยังดาว GEN สามารถดู Leaderboard, ข่าวสาร, แคมเปญ และทำการซื้อ Goldcoins กับ GEC ได้

ปุ่มคำสั่งอื่นๆ ภายในเกม

 • ปุ่มสำรวจ
  สำหรับสำรวจพื้นที่บนดาว เพื่อตามหาแหล่งทรัพยากร
 • ปุ่มสร้าง
  สำหรับสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ บนดาว
 • ปุ่มซื้อ
  สำหรับซื้อไอเทม, พลังงาน และเครื่องแต่งกาย
 • ปุ่มขาย
  สำหรับส่งขายพลังงาน
 • ปุ่มผู้เชี่ยวชาญ
  สำหรับจัดทีมและตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญบนดาวที่มี