คู่มือการเล่น

คู่มือเกม : กาแล็กซี่ และ แคมเปญ


         ● ภารกิจแคมเปญ ผู้เล่นจะต้องทำตามภารกิจเพื่อรับ Item พิเศษของ Event ด้วยตัวเอง