คู่มือการเล่น

การควบคุม


วิธีการควบคุมพื้นฐานในเกม

         ● มุมมองภายในเกม สามารถหมุนสำรวจรอบดวงดาวได้ 360 องศา


         ● สามารถย่อ - ขยาย เพื่อสำรวจส่วนต่างๆ ของดาวได้