คู่มือการเล่น

จุดมุ่งหมาย         ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นหน่วยพิทักษ์พลังงานของ Galaxy ที่ได้รับภารกิจออกตามหาดวงดาว ที่น่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่จะกู้วิกฤตปัญหาทรัพยากรได้


         จุดมุ่งหมายของผู้เล่น คือ เป็นกำลังหลักสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยจะขึ้นอยู่กับเลเวลของผู้เล่น ยิ่งมีระดับสูงเท่าไหร่ก็จะถือว่ามีส่วนร่วมของการสร้างพลังงานอยู่ในระดับสูงขึ้นเท่านั้น