คู่มือการเล่น

คู่มือเกม : ภารกิจ


ภารกิจต่างๆ ภายในเกมที่ให้ผู้เล่นทำตามเพื่อดำเนินเนื้อเรื่อง และรับของรางวัลต่างๆ เช่น Goldcoins, GEC หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาดวงดาว
         ● ภารกิจภายในเกมแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
             ภารกิจหลัก
             ภารกิจรายวัน
             ความสำเร็จ


ภารกิจหลัก
         ● ภารกิจที่ให้ผู้เล่นทำตามเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องในการแก้ไขปัญหาพลังงาน
         ● เมื่อทำภารกิจหลัก ผู้เล่นจะได้เจอ Cutscene เนื้อเรื่องของเกม

ภารกิจรายวัน
         ● ภารกิจที่มีในแต่ละวัน เมื่อทำภารกิจสำเร็จหมดแล้ว จะ Reset ภารกิจใหม่ในวันถัดไป


ความสำเร็จ
         ● ภารกิจที่จะรวบรวมความสำเร็จในแต่ละภารกิจที่มีของผู้เล่นภายในเกม เช่น การค้นพบแหล่งพลังงานต่างๆ หรือจำนวนการขุดสำรวจ ที่เมื่อทำจนครบตามเงื่อนไข ผู้เล่นจะได้รับของรางวัล

         ● เมื่อทำภารกิจสำเร็จ สามารถกดรับของรางวัลได้ และสามารถเลือกรับของรางวัลภารกิจทั้งหมดได้ด้วยปุ่ม รับทั้งหมด ที่อยู่ด้านล่าง