คู่มือการเล่น

คู่มือ GEN


         หลังจากเข้าร่วม หน่วย GEN และเดินทางไปยังดาวดวงใหม่แล้ว ผู้เล่นจะพบกับภารกิจ และวิกฤตมากมายที่จะต้องฟันฝ่า นี่คือคู่มือสำหรับสมาชิก GEN ทุกท่าน ขอให้สนุกกับการสำรวจหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ มาร่วมกันปกป้องโลกของเราจากการขาดแคลนพลังงานกันเถอะ!