คู่มือการเล่น

อินเตอร์เฟส : ข้อมูลผู้เล่น


ข้อมูลส่วนตัวผู้เล่น


         ● Icon รูปหน้าตัวละครของผู้เล่นที่อยู่มุมบนด้านซ้าย สามารถกดเพื่อดู Profile ได้
โดย Icon จะแสดงถึงลักษณะหน้าตาตัวละคร
และ Level ของผู้เล่นในขณะนั้น


         ● หน้า Profile เมื่อกดเข้าไปจะพบหน้าสำหรับแต่งตัวตัวละคร แสดงชื่อ และรหัสสำหรับเพิ่มเพื่อนของผู้เล่น

         ● ด้านล่างของหน้า Profile สามารถเลือกเปลี่ยนไปที่หน้าเทคโนโลยีและช่องเก็บของได้


          ● ภายในช่องเก็บของ สามารถแตะที่ Item เพื่อดูรายละเอียดได้ โดยจะแสดง

- ประเภทของ Item
- คำอธิบาย Item
- แหล่งที่มาของ Item