คู่มือการเล่น

คู่มือเกม : การขายพลังงาน


การขายพลังงานให้กับ GEN เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวกาแล็กซี และ สร้างรายได้ให้กับผู้เล่นเพื่อใช้ในการพัฒนาดวงดาว
         ● สามารถขายพลังงานและผลผลิตต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความต้องการพลังงานของชาวกาแล็กซีได้
         ● ราคาขายสินค้าสามารถเปลี่ยนไปตามความต้องการของกาแล็กซี เมื่อความต้องการพลังงานนั้นมีมากขึ้น ราคาขายสินค้าและพลังงานชนิดนั้นจะสูงขึ้น
         ● แต่เมื่อความต้องการพลังงานนั้นมีน้อยลง ราคาขายสินค้าและพลังงานชนิดนั้นจะลดลง

การขายสินค้าแบบออฟไลน์
         ● เป็นการขายสินค้าและพลังงานส่งให้ GEN เพื่อช่วยให้สถานะความต้องกาแล็คซีดีขึ้น และทำให้ชาวกาแล็กซีพอใจ
         ● สามารถดูสถานะกาแล็คซีได้ว่าในตอนนี้กาแล็กซีต้องการพลังงานประเภทไหน มากน้อยเท่าไหร่

การขายสินค้าแบบออนไลน์
         ● เปลี่ยนเป็นการขายแบบออนไลน์ได้ด้วยการกดปุ่มทางขวาบนของหน้าขายแบบออฟไลน์ให้เปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์
         ● ในการขายแบบออนไลน์ผู้เล่นจะมีโอกาสขายสินค้าและพลังงานได้ในราคาที่สูงกว่าปกติเล็กน้อย โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละวัน
         ● พลังงานที่ขายไปในการขายแบบออนไลน์ จะไม่ส่งผลใดๆ ต่อความต้องการของชาวกาแล็กซี

         ● Event ต่างๆ ที่สุ่มเกิดขึ้นภายในเกม มีผลต่อราคาสินค้า
         ● ค่ามลพิษที่สูง ส่งผลให้ราคาสินค้าลดลง