คู่มือการเล่น

คู่มือเกม : ร้านค้า


ร้านค้า Maradona's Shop
         ● ร้านค้าที่ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้ด้วยการใช้ Goldcoins ภายในเกม
         ● มีร้านที่สามารถซื้อสินค้าได้ 3 ประเภท คือ ทรัพยากรและพลังงาน, เครื่องแต่งกาย และ Goldcoins & GEC
         ● ร้านค้าสำหรับซื้อทรัพยากรและพลังงาน
         ● ในการซื้อทรัพยากรและพลังงาน จะขายครั้งละ 6 อย่างแบบสุ่ม โดยจะทำการ Reset รายการสินค้าทุกๆ 8 ชั่วโมง
         ● มีการบอกจำนวนสินค้าและราคา โดยจะซื้อได้ครั้งเดียว เมื่อทำการซื้อจะขึ้น

         ● ร้านค้าสำหรับซื้อเครื่องแต่งกาย
         ● สามารถซื้อเครื่องแต่งกายต่างๆ ได้ด้วย Goldcoins โดยมีให้เลือกซื้อตามประเภทต่างๆ ได้แก่
             เครื่องประดับส่วนหัว
             เครื่องประดับหน้า
             เครื่องประดับหน้าส่วนล่าง
             ชุด
             ใบหน้า
             ทรงผม


         ● ร้านค้าสำหรับซื้อ Goldcoins & GEC
         ● ผู้เล่นสามารถซื้อ Goldcoins และ GEC ในเกมได้ด้วยการซื้อผ่านแอปพลิเคชัน