คู่มือการเล่น

คู่มือเกม : ดาวมลพิษ


มลพิษบนดวงดาวที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวพลังงานและแปรรูป ที่ส่งผลต่อความสุขและความพึงพอใจของกาแล็คซี
         ● ผู้เล่นจะมี โควต้ามลพิษ ที่จะแสดงค่ามลพิษสูงสุดว่ามีเท่าไหร่ ซึ่งถ้าค่ามลพิษสูงเกินโควต้าที่มี จะทำให้ชาวกาแล็คซีเกิดความไม่พอใจและจะไม่รับซื้อพลังงานจากผู้เล่น


โควต้ามลพิษ

         ● ยิ่งผู้เล่นมี Level สูงขึ้น จะได้โควต้ามลพิษที่สูงขึ้น
         ● เมื่อมีค่ามลพิษสูงถึง 80% ของโควต้ามลพิษ จะมีแจ้งเตือนว่า มลพิษสูง เพื่อให้ผู้เล่นจัดการกับปัญหามลพิษ
         ● ค่ามลพิษสามารถลดลงได้เอง ตามอัตราการลดมลพิษ ที่สามารถช่วยให้ลดมลพิษเร็วขึ้นด้วยการปลูกต้นไม้ หรือสร้างเครื่องฟอกอากาศ


ค่ามลพิษต่ำ

ค่ามลพิษปานกลาง

ค่ามลพิษสูง