คู่มือการเล่น

คู่มือเกม : สำรวจ


         การสำรวจเพื่อหาแหล่งพลังงานบนดวงดาวของผู้เล่น


         กดที่เมนูสำรวจ จะขึ้นให้ผู้เล่นทำการเลือกโซนที่ต้องการสำรวจ จะมีการแสดงโซนต่างๆ บนดาวว่ามีโซนไหนที่สามารถสำรวจได้บ้าง (สามารถปลดล็อกเพื่อเพิ่มโซนในการสำรวจบนดาวได้)

         เมื่อทำการเลือกโซนแล้ว จะเห็นว่ามีเส้นตารางขึ้นมา ผู้เล่นจะสามารถเลือกจุดสำรวจได้เฉพาะบนพื้นที่ที่มีตารางเท่านั้น
         
เมื่อเลือกสำรวจพื้นที่ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นั้น ซึ่งประกอบด้วย

             โอกาสการพบพลังงานชนิดต่างๆ ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
             โอกาสสำเร็จ ของการสำรวจ
             ค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ในการสำรวจ
             ระยะเวลาที่ใช้ ในการสำรวจ         ผู้เล่นสามารถสำรวจพื้นที่ได้ ถ้าตำแหน่งที่เลือกเป็นสีเขียวทั้งหมด จะต้องไม่ทับกับสิ่งก่อสร้างอื่นหรือออกนอกโซนที่เลือก ที่จะทำให้พื้นที่มีสีแดง


สำรวจได้

สำรวจไม่ได้

สำรวจไม่ได้

ข้อมูลพื้นที่ที่ไม่สามารถสำรวจได้         เกมจะแสดงการสำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย ยานสำรวจที่บินวนอยู่บริเวณพื้นที่สำรวจ ถ้ายานลงจอดและขึ้นเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว จึงจะดูผลการสำรวจได้
         สามารถใช้ GEC เพื่อเร่งความเร็วในการสำรวจได้


         ถ้าการสำรวจสำเร็จผู้เล่นสามารถสร้างแท่นขุดเจาะเพื่อหาแหล่งพลังงานได้ เท่านี้ก็จะได้พลังงานมาใช้แล้ว แต่ถ้าการสำรวจล้มเหลว จะต้องทำการสำรวจใหม่เพื่อหาแหล่งพลังงานให้พบ

         เมื่อทำการสร้างแท่นขุดเจาะแล้ว จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้


สามารถสร้างแท่นขุดได้ ถ้าสำเร็จ

ได้รับของชดเชยและต้องสำรวจใหม่ ถ้าล้มเหลว