คู่มือการเล่น

คู่มือเกม : เทคโนโลยี


การพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มความสามารถในด้านต่างๆ ผู้เล่น

         ● แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การสำรวจ การสื่อสาร และการแปรรูป

         ● ในการพัฒนาเทคโนโลยี จำเป็นต้องพัฒนาตามสายเทคโนโลยี โดยต้องพัฒนาอันที่อยู่ด้านบนก่อน จึงจะพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปได้ และบางเทคโนโลยีอาจต้องการเทคโนโลยีอื่นด้วย จึงจะสามารถพัฒนาได้
         ● ผู้เล่นจำเป็นต้องมี Level, Goldcoins และ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มค่าการสำรวจ การสื่อสาร และการแปรรูปที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้

เทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้

เทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้


         ● สามารถได้รับผู้เชี่ยวชาญจากการทำภารกิจ
นักสำรวจ
เพิ่มค่าการสำรวจ
นักสื่อสาร
เพิ่มค่าการสื่อสาร
นักพัฒนา
เพิ่มค่าการแปรรูป


เทคโนโลยีสำรวจ
ชื่อเทคโนโลยี รายะเอียด ความสามารถ
สัมปทานนักสำรวจ
มือสมัครเล่น

ได้สิทธิในการครอบครองแหล่งทรัพยากร

ครอบครองแหล่งทรัพยากรได้ 2  แหล่ง

สัมปทานนักสำรวจ

สามารถสำรวจแหล่งพลังงาน เพิ่มเป็น 4 แหล่ง

แหล่งทรัพยากรที่ครอบครองได้ +2

สัมปทานนักสำรวจ
มืออาชีพ

สามารถสำรวจแหล่งพลังงาน เพิ่มเป็น 6 แหล่ง

แหล่งทรัพยากรที่ครอบครองได้ +2

สัมปทานนักสำรวจ
ระดับสูง

สามารถสำรวจแหล่งพลังงาน เพิ่มเป็น 8 แหล่ง

แหล่งทรัพยากรที่ครอบครองได้ +2

สัมปทานนักสำรวจ
ในตำนาน

สามารถสำรวจแหล่งพลังงาน เพิ่มเป็น 10 แหล่ง แหล่งทรัพยากรที่ครอบครองได้ +2

เจาะลึกขั้นกว่า

เพิ่มประสิทธิภาพในการขุดเจาะทรัพยากร เพิ่มการผลิตให้ได้มากขึ้น

เพิ่มปริมาณทรัพยากรในแหล่งขุด +50%

เจาะลึกขั้นสุด

เพิ่มประสิทธิภาพในการขุดเจาะทรัพยากร เพิ่มการผลิตให้ได้มากที่สุด

เพิ่มปริมาณทรัพยากรในแหล่งขุด +50%

สำรวจทะเลทราย (ทนร้อน)

สามารถสำรวจแหล่งพลังงานใน
ทะเลทรายได้

สำรวจพื้นที่ทะเลทรายได้

สำรวจในน้ำ (ลุยน้ำ)

สามารถสำรวจแหล่งพลังงานในน้ำได้

สำรวจในน้ำได้

ตะลุยหมอกพิษ (กันพิษ)

สามารถสำรวจแหล่งพลังงาน
ในบริเวณที่เป็นหมอกพิษ

สำรวจในพื้นที่พิษได้

สำรวจในน้ำลึก (ดำน้ำ)

สามารถสำรวจแหล่งพลังงานใต้ทะเลลึก

สำรวจใต้น้ำลึกได้

สำรวจนอกดาว

สามารถส่งนักสำรวจไปสำรวจ
หาทรัพยากรนอกดวงดาว

ส่งนักสำรวจไปหาทรัพยากรนอกดาวได้

สเปซบูธ

ลดเวลาในการสำรวจนอกดวงดาว 20%

ลดเวลาการสำรวจนอกดวงดาว 20%

สเปซ Discovery

เพิ่มตัวเลือกในการสำรวจนอกดวงดาว

เพิ่มตัวเลือกในการสำรวจนอกดวงดาว

สำรวจอาณาเขตใหม่

สามารถสำรวจดวงดาวใหม่ ที่จะเป็นแหล่งทรัพยากรหลักให้กับกาแล็กซี

ครอบครองดาวดวงใหม่ได้เทคโนโลยีสื่อสาร
ชื่อเทคโนโลยี รายะเอียด ความสามารถ
ต่อรอง เพิ่มตัวเลือกในการจัดการปัญหา
ของผู้เล่นเมื่อเกิดปัญหา
ต่อรองเพื่อแก้ปัญหาได้
การเจรจาอย่างสันติ ลดค่าปรับหรือบทลงโทษ
ที่ต้องจ่ายให้กาแล็กซีลง 10%
ลดบทลงโทษจากการเกิดปัญหา 10%
คู่มือทำความเข้าใจแบบง่าย ลดบทลงโทษ เนื่องจากชาวกาแล็กซีเข้าใจปัญหา
ของกระบวนการหาพลังงาน
ลดโทษจากการโดนลงโทษ 20%
ผลิตภัณฑ์เลื่องชื่อ เพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะขายให้กาแล็กซีได้ 10% ความต้องการผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 10%
แบรนด์มาสเตอร์ สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่จะขายให้กาแล็กซีได้ 10% และเพิ่มความต้องการประเภท "สินค้า" ของกาแล็กซี 50%

เพิ่มการต้องการ
ผลิตภภัณฑ์ของกาแล็กซี 10%

สัญญาณเตือนจากสายข่าว

สามารถรับข้อความเตือนล่วงหน้าได้ว่า
จะเกิดเหตุการณ์บริโภคพลังงานประเภทใด
เพื่อเตรียมรับมือได้ทัน

ปลดล็อกการแจ้งเตือนเมื่อจะเกิดปัญหาได้

เจรจาต่างภาษา

เมื่อสำรวจต่างดาว มีโอกาสจะเจอคู่ค้าต่างดาวระหว่างทาง ถ้ามีความสามารในการเจรจาก็จะได้ทรัพยากรเพิ่มด้วย

ได้รับทรัพยากรจากการสำรวจนอกดาว

เครือข่ายดวงดาวเพื่อนบ้าน

การขยายอัตราการบริโภคของกาแล็กซี
ทำให้ขายทรัพยากรได้ราคาดีขึ้น
แต่ระวังปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรแทน

เพิ่มการต้องการของกาแล็กซี 10%

เทคโนโลยีการขนส่งขั้นต้น

เพิ่มความจุยานที่สามารถส่งให้กับกาแล็กซี

เพิ่มช่องในการขายของเพิ่ม 1 ช่อง

เทคโนโลยีการขนส่งขั้นสูง เพิ่มความจุยานที่สามารถส่งให้กับกาแล็กซี

เพิ่มช่องในการขายของเพิ่ม 1 ช่อง

รับมือล่วงหน้า

เมื่อของขาดคลังจะเพิ่มเวลา
ก่อน GEN จะสั่งประกาศวิกฤติ

ลดภาวะของขาดคลัง

ใช้สื่อให้ถูกประเภท

เพิ่มโอกาสทำความเข้าใจกับ
กลุ่มทวงคืนพลังงานสำเร็จ 20%

ทำความเข้าใจกับกลุ่มทวงคืนพลังงานได้ดีขึ้น

เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน

เพิ่มโอกาสทำความเข้าใจกับ
กลุ่มทวงคืนพลังงานสำเร็จ 50%

โอกาสเกิดความเข้าใจผิดกับ
กลุ่มทวงคืนพลังงานน้อยลง


เทคโนโลยีแปรรูป
ชื่อเทคโนโลยี รายะเอียด ความสามารถ

สกัดพลังงานขั้นต้น

แปรรูป น้ำมันดิบ ถ่านหิน จากโรงแปรรูปได้

แปรรูป น้ำมันดิบและถ่านหินได้

แปรรูปพลังงาน

ปลดล็อคการสกัด น้ำมันยานอวกาศ
และก๊าซพลังงาน

กลั่นน้ำมันยานอวกาศได้

ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างพลังงาน

สามารถเลือกผลลัพท์
จากการสกัดพลังงานได้มากขึ้น

เพิ่มปริมาณของที่ได้จากการกลั่น

พลังธรรมชาติ

ปลูกต้นไม้เพื่อลดมลพิษได้

ปลดล็อค ต้นไม้

เทคโนโลยีพืชศาสตร์

สามารถสร้างป่าและต้นอ้อยได้

สร้างป่าและโรงหมักเอทานอลได้

พลังงานลม

ปลดล็อกการสร้าง กังหันลม
ในการผลิตพลังงาน

สร้างพลังงานจากลมได้

พลังงานแสง

ปลดล็อกการสร้าง โซลาเซลล์
ในการผลิตพลังงาน

สร้างพลังงานจากโซลาเซลล์ได้

กำจัดขยะ

ปลดล็อก โรงงานกำจัดขยะ
และโรงงานกำจัดของเสีย

สร้างโรงงานกำจัดขยะได้

ใช้ของให้คุ้มค่า

ปลดล็อกโรงงาน ผลิตพลาสติกพื้นฐาน

สร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกได้

ใช้ของให้คุ้มค่าขั้นสูง

ปลดล็อกโรงงานผลิตอาวุธโรงงานผลิตตุ้กตา, โรงงานผลิตซีเมนต์

สร้างผลิตภัณฑ์จากขยะได้เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีผสมพลังงาน

ปลดล็อคโรงงานผสมน้ำมัน,
โรงงานถ่านหินคุณภาพสูง ,โรงงานพลังงานลูกผสม

สร้างผสมพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้

พลังงานนิวเคลียร์

ปลดล็อกการสร้าง โรงพลังงานพลังนิวเคลียร์

สร้างพลังงานนิวเคลียร์ได้

พลังงานลึกลับ

ปลดล็อกที่แปรรูปสสารมืด

สร้างพลังงานจากสสารมืดได้

เผาไหม้สมบรูณ์

ลดมลพิษจากการสกัดพลังงาน
ที่มีพื้นฐานจากคาร์บอน

ลดมลพิษจากการผลิต
ได้พลังงานเพิ่มขึ้น

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
พลังงานด้วยความร้อน

สามารถได้ผลผลิตจากการสกัดพลังงานได้มากขึ้น โดยใช้เวลาเพิ่มขึ้นแต่ใช้ตัวผสมน้อยลง

เพิ่มผลผลิต
แต่ใช้เวลาในการกลั่นมากขึ้น

สกัดพลังงานแบบเข้มข้น

สกัดพลังงานได้สูงขึ้น 50%
แต่สร้างมลพิษเพิ่มขึ้น 20%

สกัดพลังงานได้สูงขึ้น