เกิดวิกฤติพลังงานทั่วทั้งกาแล็กซี่

ผู้คนมากมายกำลังเดือดร้อน

ถึงเวลาที่เราทุกคน
ต้องร่วมกันกอบกู้จักรวาล

ออกผจญภัยกอบกู้พลังงานแห่งจักรวาลไปด้วยกัน เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้!


No. Up-Down User Score
1 - ITG 1,467,482
1 - ITG 1,467,482
1 - ITG 1,467,482
1 - ITG 1,467,482
1 - ITG 1,467,482
2 - Helpme 1,363,362
2 - Helpme 1,363,362
2 - Helpme 1,363,362
2 - Helpme 1,363,362
3 Rujapa 1,293,935