ข่าวสาร

Galaxy Quest พลังงานไม่มีวันหมด


โปรโมชั่นกิจกรรม


  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 1 ก.ย. 63
  • วันที่จบกิจกรรม : 15 ก.ย. 63
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ช่วงเวลาของเทศกาลดนตรีแห่งกาแล็กซีเดินทางมาถึงแล้ว แต่ทีม GEN กลับต้องลังเลเพราะความกังวลจากสถานการณ์ขาดแคลนพลังงาน GEC ในปัจจุบันหน่วย NEW Horizons ต้องผลิตพลังงานเพื่อเติมเต็มกาแล็กซีให้ได้ เพราะนี่ไม่ใช่การจัดเทศกาลดนตรีธรรมดา แต่เป็นการที่รักษาความสุขของกาแล็กซี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของชาวกาแล็กซีที่มีต่อ GEN มาช่วยกันเถอะ หน่วย New Horizons วันนี้ - 15 กันยายน 2563 นี้

 ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.

 รายละเอียดกิจกรรม
1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม การผลิตพลังงาน GEC ของผู้เล่นออนไลน์จะถูกนำมารวมกัน เมื่อทั้งเซิร์ฟเวอร์สามารถผลิตพลังงานให้ทีม GEN ได้ตรงตามกำหนด ผู้ร่วมกิจกรรมรับไอเทมรางวัลยกเซิร์ฟเวอร์ (ตรวจสอบได้ที่ปุ่ม Galaxy Quest) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ตามตารางด้านล่าง

จำนวนการผลิตพลังงานทั้งเซิร์ฟเวอร์ ไอเทมรางวัล
ผลิต GEC 10,000 หน่วย
5,000 Goldcoins
ผลิต GEC 250,000 หน่วย
ไมค์ลอยป๊อปสตาร์
ผลิต GEC 500,000 หน่วย
1,500 GEC
ผลิต GEC 750,000 หน่วย
25,000 Goldcoins
ผลิต GEC 1,000,000 หน่วย
Galaxy Music Player

2. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สามารถเลือกคลิกที่ไอคอน เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเชั่นเกม New Horizons