ข่าวสาร

วิกฤตการณ์กลุ่มพลังงานหวนคืน


โปรโมชั่นกิจกรรม


  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 16 ก.ย. 63
  • วันที่จบกิจกรรม : 30 ก.ย. 63
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

เกิดความไม่สงบขึ้นในกาแล็กซี เนื่องจากเกิดการประท้วงไม่พอใจราคาพลังงานที่ไม่เป็นธรรม โดยมีข้อมูลมาจากกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า "กลุ่มพลังงานหวนคืน" ซึ่งได้มีความเห็นว่า ที่กาแล็กซีประสบกับปัญหาราคาพลังงานสูงนั้น มี GEN อยู่เบื้องหลัง หน่วย New Horizons นอกจากหาพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของกาแล็กซี โปรดช่วยตามหาตัวแทนกลุ่มพลังงานหวนคืนและปรับความเข้าใจกันท่ามกลางความขัดแย้งนี้ด้วยเถอะ วันนี้ - 30 กันยายน 2563

 ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.


 รายละเอียดกิจกรรม
1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถตรวจสอบภารกิจพิเศษได้ที่ ปุ่ม 'แคมเปญ'
2. เมื่อผู้เล่นทำภารกิจสำเร็จ จะได้รับ "ดาต้าชิปสีแดง น้ำเงิน และ เขียว" ของรางวัลจากหัวหน้า GEN เป็นของตอบแทน

เงื่อนไขการทำภารกิจครบ จำนวนที่แลกได้ รางวัล
5 ดาต้าชิปสีแดง 1 ครั้ง
Save Energy Tag
30 ดาต้าชิปสีแดง 1 ครั้ง
Space Metro
50 ดาต้าชิปสีแดง 1 ครั้ง
Expert Ace
5 ดาต้าชิปสีน้ำเงิน 5 ครั้ง
5,000 Goldcoins
10 ดาต้าชิปสีน้ำเงิน 1 ครั้ง
20,000 Goldcoins
50 ดาต้าชิปสีน้ำเงิน 1 ครั้ง
Expert Morgan
5 ดาต้าชิปสีน้ำเงิน 5 ครั้ง
100 GEC
10 ดาต้าชิปสีน้ำเงิน 1 ครั้ง
500 GEC
25 ดาต้าชิปสีน้ำเงิน 1 ครั้ง
หมวกกรองมลพิษ
50 ดาต้าชิปสีน้ำเงิน 1 ครั้ง
Expert Donovan

3. หลังจากเข้าไปตรวจสอบภารกิจพิเศษเรียบร้อยแล้ว จะพบกับรายละเอียดภารกิจมากมาย ดังตารางด้านล่าง

เบาะแส ดาต้าชิปสีแดง
ออกสำรวจ สำรวจหาพลังงาน 3 ครั้ง
สำรวจหาพลังงาน 5 ครั้ง
สำรวจหาพลังงาน 10 ครั้ง
อุปสรรคของการสำรวจ สำรวจล้มเหลว 1 ครั้ง
สำรวจล้มเหลว 5 ครั้ง
สำรวจล้มเหลว 10 ครั้ง
ความสำเร็จของยานสำรวจ สำรวจสำเร็จ 1 ครั้ง
สำรวจสำเร็จ 5 ครั้ง
สำรวจสำเร็จ 10 ครั้ง
พบแหล่งพลังงานบนบก พบแหล่งน้ำมันบนบก 1 ครั้ง
พบแหล่งก๊าซบนบก 1 ครั้ง
พบแหล่งถ่านหิน 1 ครั้ง
พบแหล่งพลังงานใต้น้ำ พบแหล่งน้ำมันในน้ำ 1 ครั้ง
พบแหล่งก๊าซในน้ำ 1 ครั้ง
พบแหล่งพลังงานหายาก

เจอแหล่งยูเรเนียม 1 ครั้ง

เจอแหล่งเจลลีเนียม 1 ครั้ง
เจอแหล่งมาร์ชเมลเลียม 1 ครั้ง
เบาะแส ดาต้าชิปสีน้ำเงิน
ส่งพลังงานให้ GEN ขายพลังงานให้ได้เงิน 5,000 Goldcoins
ขายพลังงานให้ได้เงิน 10,000 Goldcoins
ขายพลังงานให้ได้เงิน 20,000 Goldcoins
ขายพลังงานให้ได้เงิน 50,000 Goldcoins
ขายพลังงานให้ได้เงิน 100,000 Goldcoins
ส่งพลังงานของแข็ง ขายพลังงานประเภทของแข็ง 10 หน่วย
ขายพลังงานประเภทของแข็ง 50 หน่วย
ขายพลังงานประเภทของแข็ง 100 หน่วย
ส่งพลังงานของเหลว ขายพลังงานประเภทของเหลว 10 หน่วย
ขายพลังงานประเภทของเหลว 50 หน่วย
ขายพลังงานประเภทของเหลว 100 หน่วย
ส่งพลังงานก๊าซ ขายพลังงานประเภทก๊าซ 10 หน่วย
ขายพลังงานประเภทก๊าซ 50 หน่วย
ขายพลังงานประเภทก๊าซ 100 หน่วย
ส่งสินค้า ขายพลังงานประเภทสินค้า 10 หน่วย
ขายพลังงานประเภทสินค้า 50 หน่วย
ขายพลังงานประเภทสินค้า 100 หน่วย
เบาะแส ดาต้าชิปสีเขียว
แปรรูปพลังงาน แปรรูปพลังงาน 3 ครั้ง
แปรรูปพลังงาน 5 ครั้ง
แปรรูปพลังงาน 10 ครั้ง
เติมออกซิเจน ปลูกต้นไม้ 1 ต้น
ปลูกต้นไม้ 5 ต้น
พลังงานจากพืช

เก็บข้าวโพด 5 หน่วย

เก็บข้าวโพด 10 หน่วย
เก็บข้าวโพด 50 หน่วย
เก็บอ้อย 5 หน่วย
เก็บอ้อย 10 หน่วย
เก็บอ้อย 50 หน่วย
พลังงานเอทานอล ผลิตเอทานอล 1 หน่วย
ผลิตเอทานอล 5 หน่วย
ผลิตเอทานอล 10 หน่วย
พลังงานน้ำมันไร้ปรอท ผลิตน้ำมันไร้ปรอท 1 หน่วย
ผลิตน้ำมันไร้ปรอท 5 หน่วย
ผลิตน้ำมันไร้ปรอท 10 หน่วย

4. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สามารถเลือกคลิกที่ไอคอน เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเกม New Horizons