ข่าวสาร

Galaxy Quest on Fire


โปรโมชั่นกิจกรรม


  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 1 ต.ค. 63
  • วันที่จบกิจกรรม : 15 ต.ค. 63
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ความหวังด้านการแก้ปัญหาขาดแคลนพลังงานบนกาแล็กซีเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีการค้นพบดาวดวงใหม่ที่ใจกลางประกอบด้วยลาวาร้อนๆ จำนวนมหาศาล แต่กระบวนการสำรวจพลังงานจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานประเภทของแข็งจำนวนมาก

 ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.

 รายละเอียดกิจกรรม
1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม การขายพลังงานของแข็งของผู้เล่นออนไลน์จะถูกนำมารวมกัน เมื่อทั้งเซิร์ฟเวอร์สามารถผลิตพลังงานให้ทีม GEN ได้ตรงตามกำหนด ผู้ร่วมกิจกรรมรับไอเทมรางวัลยกเซิร์ฟเวอร์ (ตรวจสอบได้ที่ปุ่ม Galaxy Quest) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ตามตารางด้านล่าง

จำนวนการผลิตพลังงานทั้งเซิร์ฟเวอร์ ไอเทมรางวัล
ขายพลังงานของแข็ง 1,000 หน่วย
5,000 Goldcoins
ขายพลังงานของแข็ง 5,000 หน่วย
เรือไวกิ้ง
ขายพลังงานของแข็ง 10,000 หน่วย
1,500 GEC
ขายพลังงานของแข็ง 20,000 หน่วย
25,000 Goldcoins
ขายพลังงานของแข็ง 50,000 หน่วย
พระจันทร์ลาวา

2. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถเลือกคลิกที่ไอคอน เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเชั่นเกม New Horizons