ข่าวสาร

Mysterious Energy สำรวจมิติปริศนา


โปรโมชั่นกิจกรรม


  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 1 พ.ย. 63
  • วันที่จบกิจกรรม : 15 พ.ย. 63
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวา ทำให้เกิดรอยแตกของมิติขึ้น ในรอยแตกของมิตินั้นแผ่พลังงานประหลาดออกมา หน่วย New Horizons ต้องเข้าไปทำการตรวจสอบเพื่อหาทางรับมือและนี่อาจเป็นกุญแจในการพัฒนาพลังงานใหม่ ซึ่งเป็นความหวังของกาแล็กซี เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2563 นี้

 ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.

 รายละเอียดกิจกรรม
1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถตรวจสอบภารกิจพิเศษได้ที่ ปุ่ม 'แคมเปญ'
2. เมื่อผู้เล่นทำภารกิจสำเร็จ จะได้รับของรางวัลจากหัวหน้า GEN เป็นของตอบแทน

เงื่อนไขการทำภารกิจครบ รางวัล
ทำภารกิจครบ 5 ภารกิจ
ผ้าปิดปาก Monster และ 1,000 EXP
ทำภารกิจครบ 15 ภารกิจ
แว่นตา Monster และ 2,000 EXP
ทำภารกิจครบ 20 ภารกิจ
ชุด Monster ชายและหญิง และ 5,000 EXP

3. หลังจากเข้าไปตรวจสอบภารกิจพิเศษเรียบร้อยแล้ว จะพบกับรายละเอียดภารกิจดังตารางด้านล่าง

รายละเอียดภารกิจ ของรางวัล EXP
ค้นหารอยแตกของมิติ
สำรวจหาพลังงาน 1 ครั้ง
50 GEC
50 EXP
สำรวจหาพลังงาน 5 ครั้ง
100 GEC
100 EXP
สำรวจหาพลังงาน 10 ครั้ง
250 GEC
200 EXP
สำรวจหาพลังงาน 20 ครั้ง
500 GEC
500 EXP
ความหวังพลังงานใหม่
ค้นพบพลังงานพรีโนวา
500 Red GEC
1,000 EXP
ขุดพลังปริศนา
ขุดพรีโนวา 5 หน่วย
50 Red GEC
200 EXP
ขุดพรีโนวา 10 หน่วย
100 Red GEC
500 EXP
ขุดพรีโนวา 25 หน่วย
150 Red GEC
1,000 EXP
ขุดพรีโนวา 50 หน่วย
250 Red GEC
2,000 EXP
ขุดเจาะพลังงาน
ขุดพลังงาน 5 ครั้ง
200 Goldcoins
50 EXP
ขุดพลังงาน 25 ครั้ง
1,000 Goldcoins
250 EXP
ขุดพลังงาน 50 ครั้ง
2,000 Goldcoins
500 EXP
ขุดพลังงาน 100 ครั้ง
5,000 Goldcoins
1,000 EXP
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
แปรรูปพลังงาน 5 ครั้ง
500 Goldcoins
150 EXP
แปรรูปพลังงาน 10 ครั้ง
1,000 Goldcoins
300 EXP
แปรรูปพลังงาน 30 ครั้ง
2,500 Goldcoins
1,000 EXP
แปรรูปพลังงาน 50 ครั้ง
5,000 Goldcoins
1,500 EXP
สำรองพลังงานก๊าซ
ขายพลังงานประเภทก๊าซ 50 หน่วย
50 RED GEC
250 EXP
ขายพลังงานประเภทก๊าซ 250 หน่วย
100 RED GEC
750 EXP
ขายพลังงานประเภทก๊าซ 500 หน่วย
250 RED GEC
1,250 EXP
ขายพลังงานประเภทก๊าซ 1,000 หน่วย
500 RED GEC
2,500 EXP
ค้นหาเบาะแสพรีโนวา
ทำภารกิจผู้เชี่ยวชาญ 1 ครั้ง
100 GEC
150 EXP
ทำภารกิจผู้เชี่ยวชาญ 5 ครั้ง
500 GEC
800 EXP
ทำภารกิจผู้เชี่ยวชาญ 10 ครั้ง
1,000 GEC
1,500 EXP
ทำภารกิจผู้เชี่ยวชาญ 30 ครั้ง
2,000 GEC
3,000 EXP
ระดมทีมสำรวจรอยแยกมิติ
กดหัวใจที่ดาวเพื่อน 1 ครั้ง
50 RED GEC
150 EXP
กดหัวใจที่ดาวเพื่อน 1 ครั้ง
100 RED GEC
900 EXP
กดหัวใจที่ดาวเพื่อน 10 ครั้ง
250 RED GEC
1,500 EXP
กดหัวใจที่ดาวเพื่อน 20 ครั้ง
500 RED GEC
3,000 EXP
ผลิตพลังงานสำรวจรอยแยกมิติ
ผลิต GEC 100 หน่วย
1,000 Goldcoins
100 EXP
ผลิต GEC 500 หน่วย
2,000 Goldcoins
500 EXP
ผลิต GEC 1,000 หน่วย
3,000 Goldcoins
1,000 EXP
ผลิต GEC 2,500 หน่วย
5,000 Goldcoins
2,500 EXP
สร้างความมั่นคงให้ดวงดาว
ขายของให้ได้ 5,000 Goldcoins
50 GEC
100 EXP
ขายของให้ได้ 25,000 Goldcoins
100 GEC
500 EXP
ขายของให้ได้ 100,000 Goldcoins
250 GEC
2,000 EXP
ขายของให้ได้ 500,000 Goldcoins
500 GEC
3,000 EXP

4. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถเลือกคลิกที่ไอคอน เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเกม New Horizons