ข่าวสาร

ขั้นตอนการรับโค้ดไอเทม 1. เลือกปุ่ม "แคมเปญ"


 2. เลือกกิจกรรม "New Horizons X Ini3 Challenge"


 3. หากผู้เล่นเลเวล 10 จะสามารถกดปุ่ม "รับรางวัล" ได้


 4. เมื่อกดปุ่ม "รับรางวัล" ระบบจะส่งโค้ดไอเทมไปที่ "บัตรกำนัล" ของผู้เล่น 5. เลือกปุ่ม "ตั้งค่า" เพื่อตรวจสอบข้อมูลบัตรกำนัล


 6. เลือกปุ่ม "บัตรกำนัล" เพื่อตรวจสอบข้อมูลบัตรกำนัล


 7. เลือกกิจกรรม "New Horizons X Ini3 Challenge"
 8. โค้ดไอเทมจะแสดงดังรูป ผู้เล่นสามารถนำโค้ดไอเทมไปเติมที่หน้าเว็บไซต์กิจกรรมต่อไปค่ะ